Chương Trình Giờ Vàng.

Chương Trình Giờ Vàng.


 Đối với khách dán tại Hệ Thống.

- Từ 8h30 đến 15h00 vào thứ 3, 5 hàng tuần. Sẽ GIẢM NGAY 15% đối với tem thường.
- Từ 8h30 đến 15h00 vào thứ 4, 6 hàng tuần. Sẽ GIẢM NGAY 15% đối với tem cao cấp.
- Có ngày sinh nhật trong tháng. Sẽ GIẢM NGAY 10% (Chương trình sẽ được cộng dồn cho quý khách nếu đi vào giờ vàng giảm ngay 25% . QUÁ ĐÃ ÔNG MẶT TRỜI 
 Đối với khách mua về.
- Từ 8h30 đến 15h00 vào thứ 3, 5 hàng tuần. Sẽ GIẢM NGAY 10% đối với tem thường.
- Từ 8h30 đến 15h00 vào thứ 4, 6 hàng tuần. Sẽ GIẢM NGAY 10% đối với tem cao cấp.
---------------
RẺ HƠN BAO GIỜ HẾT - ĐÚNG CHẤT CÙNG XMASK
Khuyến mãi khác
  • Đang online: 181
  • Lượt truy cập: 9.129.952